Rólunk

Triangulum Alapítvány

Az alapító 2016. január 6-án hozta létre a Triangulum Alapítványt, amelynek az alapvető célja a társadalom megújulását célzó, korszerű kezdeményezések támogatása, elsődlegesen az óvodai, általános- és középiskolai, valamint a felsőoktatás, és felnőttképzés területén, továbbá a kultúra, a művészet és ismeretterjesztés területén. Az Alapítvány támogatja továbbá az Alapítvány céljával összhangban lévő egyéb kezdeményezéseket.

Az Alapítvány elsődlegesen az állami/önkormányzati támogatási rendszer hiányterületein fejti ki tevékenységét, többek között támogatások biztosításával, pályázatok kiírásával, saját programok szervezésével, lebonyolításával.  Az alapítvány jelenlegi kuratóriumának tagjai Orbán Előd, Kőrösi Ákos és Takáts Péter.  

Orbán_Előd_Triangulum

Orbán Előd

Villamos- és informatikai mérnökként végeztem, de 21 évesen már megalapítottam első vállalkozásomat, amely a mai napig az általam vezetett cégcsoport részét képezi. Sorsfordító élmény volt a számomra, amikor a 2000-es évek elején elvégeztem Takáts Péter Vezetői Kerekasztal képzését, amelyen elsajátítottam az emberközpontú gazdasági szervezet fejlesztésének és irányításának ma ismert legkorszerűbb technikáit. Ez meghatározta a későbbi vezetői hitvallásomat, fejlődésemet, ill. civil életben kifejtett számtalan tevékenységemet is. A Triangulum Alapítvány kuratóriumának elnökeként fontos számomra társadalom megújulását célzó, korszerű kezdeményezések gyakorlati támogatása.

Körösi Ákos fotó

Kőrösi Ákos

„Informatikusként végeztem a Budapesti Műszaki egyetemen, majd innovatív vállalkozásokat indítottam és építettem. Vállalkozóként több évtizednyi élő tapasztalatot gyűjthettem a vezetők és szervezeteik fejlődésének örömeivel és fájdalmaival kapcsolatban. A 2000-es évek elején találkoztam Takáts Péterrel, és ismerkedtem meg az organikus szervezetfejlesztés szellemi hátterével, mely nagy hatást gyakorolt rám: új irányt adtam életemnek és tevékenységemnek. Eladtam cégeimet, és azóta fejlesztő tanácsadóként dolgozom a vállalati és a civil szférában. A Jövőképző tanácsadó közösség senior trénere és képzésvezető mentora vagyok. Számos civil kezdeményezésben részt veszek, iskolák alapításában, fejlesztésében, tanárképzésben.”

Takáts Péter

Takáts Péter

Gépészmérnökként végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, és több évtizedes vállalkozói tapasztalatot szereztem azáltal, hogy éveken keresztül mint német cégek magyarországi leányvállalatainak igazgatója dolgoztam. Az ezredfordulótól kezdődően egy emberibb jövő gazdasági, pénzügyi és szociális impulzusának gyakorlati megvalósulásáért kezdtem el dolgozni, de úgy, hogy mindvégig szoros kapcsolatban álltam a vállalkozói szférával, és részben mint felnőttoktató, ill. tanácsadó és szervezetfejlesztő dolgoztam.

Számos civil kezdeményezés, magyar és német alapítvány és egyesület alapító tagja és választott képviselője vagyok. Jelenleg a Magyar Antropozófiai Társaság képviselőjeként tevékenykedem és munkámmal igyekszem egy új tudatossággal működő társadalmi modell katalizátora lenni. A részvételi demokráciára épülő közösségi működés híveként a modern értékeket valló ember helyes és egészséges szociális formáinak megteremtéséért dolgozok.

Négy könyvem jelent meg a vállalkozások és közösségek működésével kapcsolatos témákban, valamennyi az u.n. organikus szemléletre épülve. Ezeken kívül számtalan írásom olvasható és előadásom hallható a közösségek működése, a gazdasági és pénzügyi szféra problémái és jövője, valamint a XXI. századi tudatosság témakörében a honlapomon: https://menedzserkalauz.hu/